Kwetsbare Cliënten

Cliënten met een verhoogde kans op een ernstig verloop na besmetting COVID-19 vraag ik om dit vooraf met mij telefonisch te bespreken. Onder kwetsbare cliënten wordt verstaan: