Haptonomie

Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven en in ruimere zin met de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. De mens is een voelend wezen; gevoel verbind je met jezelf en met anderen.

Als kind is het van belang dat je wordt aangeraakt, om vertrouwd te raken met je lichaam, met je gevoel, met jezelf. Je wordt dan bevestigd in wie je bent. Je leert dan tevreden te zijn met jezelf, te vertrouwen op de ander en je leert op een creatieve manier om te gaan met wat het leven van je vraagt.

Wanneer je, bijvoorbeeld als kind, te weinig bevestigd bent, kunnen gevoelens van angst en onveiligheid ontstaan. Dergelijke gevoelens kunnen doorwerken wanneer je volwassen bent. Deze kunnen zich uiten in de vorm van angsten, gevoelens van onbehagen of lichamelijke klachten. Deze klachten kunnen nog versterkt worden door pijnlijke gebeurtenissen in het heden.